Home irene  
Over Irene
Irene
 

DONATEURS

"Irene" bestaat al meer dan 100 jaar. Gedurende ons bestaan hebben alle betrokkenen zich met veel enthousiasme ingezet om uitvoeringen van operettes en concerten te kunnen realiseren. Veel mensen genieten dan ook van onze optredens!

Wij vinden dat dit zo moet blijven. In deze tijd van bezuiniging op cultuur wordt het echter steeds moeilijker om subsidies en fondsen te werven voor onze aankomende productie(s). Kortom, wij hebben alle steun nodig die we kunnen vinden!

Al voor minimaal € 20, - per persoon per jaar steunt u onze vereniging en helpt u mee ons in de gelegenheid te stellen voorstellingen van groot formaat te kunnen blijven realiseren.

Wij doen daar graag iets voor terug. Als donateur/donatrice hebt u recht op 50% reductie op één toegangskaart bij onze uitvoeringen met voorrang bij plaatsbespreking. Bovendien ontvangt u 4x per jaar ons verenigingsblad de Ins & Outs met alle informatie over de activiteiten van "Irene".

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat:
Inge Verstraaten, tel. 010-5921903 / mobiel 06-18631683 /
email: secretaris@irene-rotterdam.nl